امروز جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۲:۰۶
آچار سوراخ کن

آچار سوراخ کن


آچار سوراخ کن

جنس : ABS

نوع اتصال : آبیاری قطره ایIran Iran
آب لوله بسپار
آچار سوراخ کن
۲۵۲
آچار سوراخ کن
جنس : ABS
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
دارای نشان استاندارد ملی ایران
دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ...
دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ...
موردی یافت نشد.