امروز جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۲:۰۶
رابط 16 ABS پلی اتیلن

رابط 16 ABS پلی اتیلن


رابط 16 ABS

جنس : ABS

فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر

نوع اتصال : آبیاری قطره ایIran Iran
آب لوله بسپار
رابط 16 ABS
۲۱۸
رابط 16 ABS
جنس : ABS
فشار قابل تحمل : 4 اتمسفر
نوع اتصال : آبیاری قطره ای
دارای نشان استاندارد ملی ایران
دارای ایزو 2008-9001 ، 2007-18001 ، 2004-9001 ، 2000-9001 ، 2005-17025 و ...
دارای تاییدیه جهاد ، آب و خاک و ...
موردی یافت نشد.